Звездара
Основни показатељи
Удео у укупним пољопривредним фондовима
ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012
Општина Врачар
Београдског региона
НЕ ПОСТОЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФОНДОВИ
НЕ ПОСТОЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФОНДОВИ