Звездара
Основни показатељи
Удео у укупним пољопривредним фондовима
ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012
Општина Палилула
Београдског региона