Звездара
Основни показатељи
Удео у укупним пољопривредним фондовима
ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012
Општина Обреновац
Београдског региона