Uputstvo za korišćenje
U polja za pretragu (abc) upišite traženi naziv, ili deo naziva.
KORISTITE OBAVEZNO ZNAK % UMESTO Č,Ć,Š,Đ,Ž, PRILIKOM PRETRAGE

# Ulica Nova Ulica Stara NazOpst NazNaselja Naselje Deo Sl List
12601 KUZMINSKA OBRENOVAČKA 8 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12602 STEFANA BRANKOVIĆA LABLJANSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12603 LABLJANSKA OBRENOVAČKA 9 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12604 DOKTORA BRANKA I JELENE GRNČARSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12605 GRNČARSKA HANSKA 1 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12606 KOLIBINSKA BUDISAVSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12607 BUDISAVSKA BEOGRADSKA 14 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12608 JAVOROVA VRANOVAČKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12609 VRANOVAČKA DOLJANSKA 1 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12610 PORODICE STANKOVIĆ VRAČEVSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12611 VRAČEVSKA DOLJANSKA 2 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12612 BELOG BREGA LJEVOŠKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12613 LJEVOŠKA GORIČKA 3 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12614 ZLATNIH VEZILJA LJUBIŽDANSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12615 LJUBIŽDANSKA GORIČKA 4 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12616 JELENE DEČANSKE DRENOGLAVSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12617 DRENOGLAVSKA JELIČIĆEVA 1 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12618 PORODICE RADOSAVLJEVIĆ VELIKOHOČKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12619 VELIKOHOČKA MIRKOVIĆEVA 1 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12620 ČOKEŠINSKA VOGOVSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12621 VOGOVSKA STUBLINSKA 1 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12622 ĆURTINA VOLUJAČKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12623 VOLUJAČKA STUBLINSKA 2 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12624 STARE RANKE VRAGOVAČKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12625 VRAGOVAČKA STUBLINSKA 3 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12626 LEŠTARSKA ŠUMSKE EKONOMIJE 3 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12627 TESARSKA BUSINJSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12628 BUSINJSKA BEOGRADSKA 15 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12629 RADOJA MARKOVIĆA DUJAČKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12630 DUJAČKA ČITAČKA 2 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12631 STARIH VODENIČARA ĐURAKOVAČKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12632 ĐURAKOVAČKA ČITAČKA 3 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12633 DELOVAČKA HANSKA 2 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12634 ŽILA VERNA NULL ČUKARICA SREMČICA SREMČICA NULL
12635 PIVLJANSKA VIDENJSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12636 VIDENJSKA MIRKOVIĆEVA 2 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12637 PORODICE DIMIĆ VITINSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12638 VITINSKA MIRKOVIĆEVA 3 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12639 PORODICE MARINKOVIĆ VITOMIRIČKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12640 VITOMIRIČKA MIRKOVIĆEVA 4 DEO ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12641 VREDNIH TKALJA PLEŠINSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12642 PLEŠINSKA NOVA 11 ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12643 PORODICE JOSIPOVIĆ BELOSTENSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12644 BELOSTENSKA BEOGRADSKA 4 DEO 1 PRILAZ ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12645 PORODICE PRAIZOVIĆ BELAJSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12646 BELAJSKA BEOGRADSKA 4 DEO 2 PRILAZ ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12647 PORODICE TANASIJEVIĆ BATUSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12648 BATUSKA BEOGRADSKA 4 DEO 3 PRILAZ ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
12649 PORODICE RISTIĆ BATLAVSKA ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2006/024
12650 BATLAVSKA BEOGRADSKA 4 DEO 4 PRILAZ ČUKARICA SREMČICA SREMČICA 2005/008
Nema zapisa za prikaz