Uputstvo za korišćenje
U polja za pretragu (abc) upišite traženi naziv, ili deo naziva.
KORISTITE OBAVEZNO ZNAK % UMESTO Č,Ć,Š,Đ,Ž, PRILIKOM PRETRAGE

# Ulica Nova Ulica Stara NazOpst NazNaselja Naselje Deo Sl List
5101 BATAJNIČKI DRUM 3 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5102 BATAJNIČKI DRUM 4 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5103 BATAJNIČKI DRUM 5 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5104 BATAJNIČKI DRUM 6 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5105 BATAJNIČKI DRUM 7 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5106 BATAJNIČKI DRUM 8 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5107 ISLAMA GRČKOG MRCINIŠTE NOVA 23 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2009/042
5108 MRCINIŠTE NOVA 23 NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5109 DISKONT PKB NOVA 21 NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5110 MRCINIŠTE NOVA 28 NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5111 DISKONT PKB NOVA 22 NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5112 BATAJNIČKI DRUM 9 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5113 BATAJNIČKI DRUM 10 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5114 DRAGUTINA ÐORÐEVIĆA MALE MEÐE NOVA 16 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5115 SVETISLAVA VULOVIĆA TOPLANA NOVA 19 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5116 STOJANA BOŠKOVIĆA TOPLANA NOVA 20 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5117 MILE DIMITRIJEVIĆ MALE MEÐE NOVA 24 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5118 TEMERINSKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5119 TITELSKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5120 KULSKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5121 SUNCOKRETA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5122 BEČEJSKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5123 BATAJNIČKI VINOGRADI NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5124 KESARA VOJIHNE BEGLUK NOVA 11 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5125 VOJVODE NOVAKA BEGLUK NOVA 7 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5126 KESARA NOVAKA BEGLUK NOVA 12 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5127 KESARA HRELJE BEGLUK NOVA 14 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5128 KESARA PRELJUBA BEGLUK NOVA 15 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5129 KLISINA NOVA 8 NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5130 KLISINA NOVA 9 NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5131 DESPOTA IVANIŠA BEGLUK NOVA 17 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5132 ÐURÐA BALŠIĆA BEGLUK NOVA 18 ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5133 KLISINA NOVA 10 NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5134 KRALJA UROŠA PRVOG BATAJNIČKIH ILEGALACA ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5135 BATINSKE BITKE NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5136 BIHAĆKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5137 BOJČINSKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5138 BRAĆE ERGIĆA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5139 BRAĆE RUKAVINA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5140 BRAĆE UZELAC NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5141 BRAĆE VOJNOVIĆA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5142 DR PRIVISLAVA GRISOGONA DR ZVONIMIRA PAVELIĆA ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2008/002
5143 MIHALJEVAČKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5144 PALIĆKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5145 SVETOG SERAFIMA SAROVSKOG PARTIZANSKIH BAZA ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5146 PEĆINAČKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5147 PILOTSKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5148 KRALJA MIHAILA ZETSKOG PODUNAVSKOG ODREDA ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA 2005/008
5149 PRIMOŠTENSKA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
5150 RAJKA BOKUNA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-BATAJNICA NULL
Nema zapisa za prikaz