Uputstvo za korišćenje
U polja za pretragu (abc) upišite traženi naziv, ili deo naziva.
KORISTITE OBAVEZNO ZNAK % UMESTO Č,Ć,Š,Đ,Ž, PRILIKOM PRETRAGE

# Ulica Nova Ulica Stara NazOpst NazNaselja Naselje Deo Sl List
5051 UGRINOVAČKI PUT 17 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5052 UGRINOVAČKI PUT 21 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5053 UGRINOVAČKI PUT 26 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5054 UGRINOVAČKI PUT 28 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5055 UGRINOVAČKI PUT 27 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5056 UGRINOVAČKI PUT 22 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5057 UGRINOVAČKI PUT 23 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5058 UGRINOVAČKI PUT 24 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5059 UGRINOVAČKI PUT 25 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5060 UGRINOVAČKI PUT 29 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5061 UGRINOVAČKI PUT 30 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5062 UGRINOVAČKI PUT 31 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5063 UGRINOVAČKI PUT 32 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5064 UGRINOVAČKI PUT 33 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5065 UGRINOVAČKI PUT 34 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5066 UGRINOVAČKI PUT 35 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5067 UGRINOVAČKI PUT 36 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5068 UGRINOVAČKI PUT 37 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5069 UGRINOVAČKI PUT 38 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5070 UGRINOVAČKI PUT 39 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5071 BATAJNIČKI DRUM 11 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5072 BATAJNIČKI DRUM 12 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5073 BATAJNIČKI DRUM 13 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5074 BATAJNIČKI DRUM 14 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5075 BATAJNIČKI DRUM 15 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5076 BATAJNIČKI DRUM 16 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5077 BATAJNIČKI DRUM 17 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5078 FABRIČKI KRUG GALENIKE NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5079 NASELJE ZEMUN POLJE MALA PRUGA 1 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5080 NASELJE ZEMUN POLJE MALA PRUGA 2 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5081 DOBANOVAČKI PUT 1 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5082 DOBANOVAČKI PUT 2 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5083 DOBANOVAČKI PUT 3 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5084 DOBANOVAČKI PUT 4 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5085 UGRINOVAČKI PUT 40 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5086 UGRINOVAČKI PUT 41 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5087 UGRINOVAČKI PUT 42 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5088 UGRINOVAČKI PUT 43 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5089 DUŠANA MAĐARČIĆA-KORČAGINA 2 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5090 DUŠANA MAĐARČIĆA-KORČAGINA 1 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5091 GRMEČ 1 NOVA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5092 IKARBUS 2 NOVA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5093 IKARBUS 3 NOVA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5094 IKARBUS 4 NOVA NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5095 PUT ZA PLAVE HORIZONTE NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5096 BATAJNIČKI DRUM 1 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5097 BATAJNIČKI DRUM 2 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5098 BATAJNIČKI DRUM 3 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5099 BATAJNIČKI DRUM 4 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
5100 BATAJNIČKI DRUM 5 DEO NULL ZEMUN BEOGRAD BG-ZEMUN NULL
Nema zapisa za prikaz