Потрошачке цене у Београду, у  мају 2019. године,  остале су на истом нивоу  у односу на претходни месец. Посматрано по главним групама производа и услуга, у мају 2019. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Ресторани и хотели (1,2%) и Транспорт (0,7%). Пад цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића (-0,7 %)|| У Београду у априлу 2019. године, у односу на април 2018. године, забележено је повећање броја долазака туриста за 8 % и ноћења за 11%.  Највећи број ноћења у априлу 2019. године су остварили туристи из Кине 14288, Турске 11139, Немачке 9957, Русије 9386, Црне Горе 8308 и Хрватске 8291|| Просечна (бруто) зарада у марту 2019. износила је 93350 РСД што у односу на претходни месец представља номинални раст од 3,9%, а реални за 3,4%. Стопа  регистроване незапослености у првом кварталу 2019. износила је 9,5%.(По старосним групама :15-29 година – 17,7%; 30-44 године – 35,1%; 45-65 године – 47,2%.)

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Мај, 2019

100,0

Просечне зараде

Март, 2019

93350

Индекс номиналних зарада (III/II 2019)

Март, 2019

103,9

Индекс реалних зарада (III/II 2019)

Март, 2019

103,4

Индекс индустријске производње

Април,2019

100,2

Број рођених

Април, 2019

1530

Број умрлих

Април, 2019

1928

Број склопљених бракова

Април, 2019

499

Број разведених бракова

Април, 2019

270

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2018

252524

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.