Приликом оснивања или промене података  за јединицe у саставу корисника јавних средстава, подноси се документација

 

-попуњена и оверена пријава за организациону јединицу на обрасцу РЈР-1АБ

 

-фотокопија  акта који се односи на организациону јединицу (оригинал на увид)

 

Издавање Обавештења о разврставању на основу пријаве РЈР-1АБ не подлеже плаћању накнаде.

За додатна објашњења можете се обратити на телефоне: 360-5713, 362-0198, 360-5762

 

icon pdf Преузмите документ