Приликом оснивања или промене података у Регистру јединица разврставања, државних органа, правосудних органа, органа јединица локалне самоуправе, месних заједница,  установа и фондова основаних од стране државних и органа локалне самоуправе, подноси се документација:

 

-попуњена и оверена пријава на обрасцу РЈР-1Б

-фотокопија  акта (службеног гласила, решења, одлуке и сл.)

 

 

Издавање Обавештења о разврставању на основу пријаве РЈР-1Б не подлеже плаћању накнаде.

За додатна објашњења можете се обратити на телефоне: 360-5713, 362-0198, 360-5762

 

 

icon pdfПреузмите документ