Приликом оснивања или промене података за јединице у саставу приватних установа, политичких организација, верских организација, општих удружења, професионалних комора, подносе се документа:

 

-попуњени оверенa пријава на образцу РЈР-1А

 

-фотокопија акта надлежног органа о регистрацији или промени података   (оригинал на увид)

 

Издавање Обавештења о разврставању на основу пријаве РЈР-1А не подлеже плаћању накнаде.

За додатна објашњења можете се обратити на телефоне: 360-5713, 362-0198, 360-5762

 

icon pdfПреузмите документ