Приликом оснивања или промене података у Регистру јединица разврставања, приватне установе, политичке организације, верске организације, општа удружења (општа удружења предузетника, уније послодаваца и др.), професионалне коморе (адвокатска, инжењерска,здравствених радника и сл.) подносе документа:

 

-попуњену и оверену пријаву на образцу РЈР-1

 

-фотокопију акта надлежног органа о регистрацији или промени података (оригинал на увид)

 

Издавање Обавештења о разврставању на основу пријаве РЈР-1не подлеже плаћању накнаде.

За додатна објашњења можете се обратити на телефоне: 360-5713, 362-0198, 360-5762

 

icon pdfПреузмите документ