Захтев за издавање потврде о промени назива улице

Издавањем ове потврде могу се добити подаци о ранијем називу улице, датуму промене назива, припадности улице општини, насељу, катастарској општини, месној самоуправи.
Регистар се води за територију 17 градских општина града Београда.

Издавање потврде подлеже плаћању таксе у износу од 320,00 динара

НАЧИН ИСПУЊАВАЊА НАЛОГА ЗА УПЛАТУ

Сврха исплате: Градска административна такса

Прималац: Буџет града Београда

Рачун примаоца: 840-742241843-03
за електронско плаћање: 840000074224184303

Број модела: 97

Позив на број (одобрење):
ИЗРАЧУНАТИ КАЛКУЛАТОРОМ (види упутство)

За додатна објашњења можете се обратити на телефон: 360-5762, 360-5897

 

icon pdfПреузмите документ (pdf)

 

 

 

 

Сачувајте документ (doc)