Израда прегледа из регистра просторних јединица (улице и кућни бројеви по општинама, насељима, месним заједницама...)

У захтеву навести податке о називу, адреси и матичном броју подносиоца, изабрати критеријуме за формирање прегледа и изабрати начин приказа прегледа (листинг на папиру , CD-у или е-меилом).

 

Такса за израду прегледа из регистара плаћа се 4981,00 дин.

НАЧИН ИСПУЊАВАЊА НАЛОГА ЗА УПЛАТУ

Сврха исплате: Градска административна такса

Прималац: Буџет града Београда

Рачун примаоца: 840-742241843-03
за електронско плаћање: 840000074224184303

Број модела: 97

Позив на број (одобрење):
ИЗРАЧУНАТИ КАЛКУЛАТОРОМ (види упутство)

 

За додатна објашњења можете се обратити на телефон: 360-5718

icon pdfПреузмите документ