Захтев за издавање потврде о просечним месечним ценама на мало

У захтеву је потребно навести име и презиме лица које подноси захтев, адресу становања, општину, назив артикла за који се тражи цена на мало, месец за који се тражи просечна цена, сврху подношења захтева.