Захтев за издавање потврде о просечној цени m2 стана у новоградњи за град Београд

У захтеву је потребно навести име и презиме лица које тражи потврду, адресу становања, општину, период за који се тражи податак, сврху подношења захтева.