Потрошачке цене у Београду, у априлу 2022. године, повећане су за 1,2% у односу на март 2022. године. || Број долазака туриста у марту 2022. године у односу на март 2021. године већи је за 148%, док је број ноћења већи за 114% || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-фебруар 2022.год. износила је 122159 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 14,3%, а реални за 6,6% ||  БДП Града Београда у 2020. у текућим ценама износио је 2.317.227 милиона динара, што је пораст од 1,6% у односу на 2019. годину

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Април, 2022

101,2

Просечне зараде

Фебруар, 2022

121775

Индекс номиналних зарада

Фебруар, 2022

107,8

Индекс реалних зарада

Фебруар, 2022

102,8

Индекс индустријске производње

Март, 2022

90,8

Број рођених

Април, 2022

1475

Број умрлих

Април, 2022

2003

Број склопљених бракова

Април, 2022

493

Број разведених бракова

Април, 2022

231

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2021

252816

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2021

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2020