Потрошачке цене у Београду, у септембру 2020. године, смањене су за 0,6% у односу на август 2020. године. У поређењу са децембром прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,4%. Посматрано по главним групама производа и услуга, у септембру 2020. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Комуникације (0,9%), Здравство (0,3%) и Транспорт (0,1%). Пад цена је забележен у групи Рекреација и култура (- 6,6 %), Одећа и обућа (- 0,6 %), Храна и безалкохолна пића (- 0,4%), Ресторани и хотели (- 0,3%), Образовање и Осталa робa и услуге (- 0,2%) и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (- 0,1 %) || У Београду у августу 2020. године у односу на август 2019.године, забележено је смањење броја долазака туриста за 86 % и броја ноћења за 79 %. Највећи број ноћења у августу 2020. године су остварили туристи из Турске 5405, Босне и Херцеговине 2294, Немачке 2011, Русије 1789, САД 1608 и Француске 1455 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануару-јул 2020.год. износила је 101104 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 9,0%, а реални за 7,3%

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Септембар ,2020

99,4

Просечне зараде

Јул, 2020

101718

Индекс номиналних зарада (VII/VI 2020)

Јул, 2020

100,0

Индекс реалних зарада (VII/VI 2020)

Јул, 2020

99,7

Индекс индустријске производње

Август, 2020

102,1

Број рођених

Септембар, 2020

1823

Број умрлих

Септембар, 2020

1817

Број склопљених бракова

Септембар, 2020

829

Број разведених бракова

Септембар, 2020

320

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018