Потрошачке цене у Београду, у  децембру 2017. године,  повећане су за 0,1 % у односу на претходни месец. Цене производа и услуга се нису битније мењале || У односу на новембар 2016. године, у новембру 2017. године забележено је повећање броја ноћења туриста за 9 %. Највећи број ноћења су остварили туристи из Хрватске 8450, Турске 7372, Русије 6940, Црне Горе 6390, Босне и Херцеговине 6337 и Израела 5713. За првих једанаест месеци 2017. године, забележено је укупно повећање долазака туриста за 14 % и ноћења туриста за 18%, на шта је највише утицало повећање ноћења страних туриста за 21 % || Просечна (бруто) зарада у НОВЕМБРУ 2017. износила је  81061 РСД што у односу на  ОКТОБАР 2017. представља номинални раст од 0,9% и  реални за 1,0%. Регистрована стопа незапослености у III кварталу 2017. износила је 11,4%,што је смањење за 0,5% у односу на II квартал 2017. (По старосним групама :15-29 година – 19,4%; 30-44 године – 35,9%; 45-65 године – 44,7%.) 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Децембар, 2017

100,1

Просечне зараде

Новембар, 2017

81061

Индекс номиналних зарада (XI/Ø 2016)

Новембар, 2017

102,3

Индекс реалних зарада (XI/Ø 2016)

Новембар, 2017

99,7

Индекс индустријске производње

Новембар, 2017

98,7

Број рођених

Новембар, 2017

1768

Број умрлих

Новембар, 2017

1836

Број склопљених бракова

Новембар, 2017

627

Број разведених бракова

Новембар, 2017

443

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2017

217701

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2016. 

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2016