У односу на октобар 2017. године, у октобру 2018. године забележено је повећање броја долазака туриста за 9% и ноћења за 9%. Највећи број ноћења су остварили туристи из Кине 15468, Хрватске 12326, Босне и Херцеговине 11852, Немачке 9709, Словеније 8933, Турске 8371 и Грчке 7995. За десет месеци 2018. године дошло је до повећања броја долазака  туриста за 12 % и ноћења за 14 % || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-септембар 2018. износила је 83037 РСД што у односу на исти период прошле године представља номинални раст од 5,3%, а реални за 3,6%. Регистрована стопа незапослености у трећем кварталу 2018. износила је 9,6%, што је смањење за 0,5% у односу на други квартал 2018. (По старосним групама :15-29 година – 17,7%; 30-44 године – 35,1%; 45-65 године – 47,2%.) || Потрошачке цене у Београду, у  октобру 2018. године,  повећане су за 0,4 % у односу на претходни месец. На ово повећање највише је утицао раст цена поврћа и горива

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Октобар, 2018

100,4

Просечне зараде

Септембар, 2018

81380

Индекс номиналних зарада (IX/VIII 2018)

Септембар, 2018

96,9

Индекс реалних зарада (IX/VIII 2018)

Септембар, 2018

87,3

Индекс индустријске производње

Октобар, 2018

97,7

Број рођених

Октобар, 2018

2060

Број умрлих

Октобар, 2018

2168

Број склопљених бракова

Октобар, 2018

918

Број разведених бракова

Октобар, 2018

293

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2018

241325

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.