Потрошачке цене у Београду, у априлу 2021. године, повећане су за 1,1 % у односу на март 2021. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 2,7 % , док су у поређењу са децембром 2020. године, веће за 2,4 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у априлу 2021. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића (3,0 %), Транспорт (0,9 %), Одећа и обућа (0,6 %), Здравство и Комуникације ( 0,1 %). Пад цена је забележен у групи Ресторани и хотели (- 0,4 %), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (- 0,1 %) || У Београду у марту 2021. године у односу на март 2020.године, забележено је смањење броја долазака  туриста за 2  % и броја ноћења за 3 %. Највећи број ноћења у марту 2021. године су остварили туристи из Русије 6061,Турске 5102,  Босне и Херцеговине 4477, Црне Горе 3670, Хрватске 2394 и Северне Македоније 2069 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-фебруар 2021.год. износила је 106910 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 6,3%, а реални за 4,7% 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Април ,2021

101,1

Просечне зараде

Фебруар, 2021

106910

Индекс номиналних зарада (I/II 2021)

Фебруар, 2021

104,4

Индекс реалних зарада (I/II 2021)

Фебруар, 2021

103,4

Индекс индустријске производње

Март, 2021

99,3

Број рођених

Март, 2021

1774

Број умрлих

Март, 2021

3261

Број склопљених бракова

Март, 2021

407

Број разведених бракова

Март, 2021

249

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.