Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-август 2021.год. износила је 109945 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 8,9%, а реални за 6,2% || Потрошачке цене у Београду, у септембру 2021. године, повећане су за 0,6 % у односу на август 2021. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 4,9 % , док су у поређењу са децембром 2020. године, веће за 4,6 % || У Београду у августу 2021. године у односу на август 2020.године, забележено је повећање броја долазака  туриста за 290 % и броја ноћења за 277 % || БДП Града Београда у 2019. у текућим ценама износио је 2.257.001 милиона РСД, што је пораст од 7,6% у односу на 2018. годину

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Септембар ,2021

100,6

Просечне зараде

Август, 2021

110566

Индекс номиналних зарада

Август, 2021

108,0

Индекс реалних зарада

Август, 2021

103,6

Индекс индустријске производње

Август, 2021

102,5

Број рођених

Септембар, 2021

1759

Број умрлих

Септембар, 2021

2622

Број склопљених бракова

Септембар, 2021

1072

Број разведених бракова

Септембар, 2021

214

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2021

252816

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.