У односу на децембар 2016. године, у децембру 2017. године забележено је повећање броја ноћења туриста за 11 %. Највећи број ноћења су остварили туристи из Грчке 13.262, Словеније 10.636, Хрватске 10.111, Бугарске 8.542,  Турске 7.050 и Немачке 7.040. У 2017. години, остварено је 1.035.205 долазака туриста и 2.190.474 ноћења. Забележено је укупно повећање долазака туриста за 13 % и  ноћења туриста за 17%, на шта је највише утицало повећање ноћења страних туриста за 20 % || Просечна (бруто) зарада у ДЕЦЕМБРУ 2017. износила је  93567 РСД што у односу на  НОВЕМБАР 2017. представља номинални раст од 15,4% и  реални за 15,3%. Регистрована стопа незапослености у III кварталу 2017. износила је 11,4%,што је смањење за 0,5% у односу на II квартал 2017. (По старосним групама :15-29 година – 19,4%; 30-44 године – 35,9%; 45-65 године – 44,7%.) || Потрошачке цене у Београду, у  децембру 2017. године,  повећане су за 0,1 % у односу на претходни месец. Цене производа и услуга се нису битније мењале

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Децембар, 2017

100,1

Просечне зараде

Децембар, 2017

93567

Индекс номиналних зарада (XII/Ø 2016)

Децембар, 2017

118,1

Индекс реалних зарада (XII/Ø 2016)

Децембар, 2017

115,0

Индекс индустријске производње

Децембар, 2017

103,5

Број рођених

Новембар, 2017

1768

Број умрлих

Новембар, 2017

1836

Број склопљених бракова

Новембар, 2017

627

Број разведених бракова

Новембар, 2017

443

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2017

217701

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2015. 

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2015