Потрошачке цене у Београду, у  августу 2018. године,  повећане су за 0,5 % у односу на претходни месец. На ово повећање највише је утицао раст цена воћа и меса || У односу на јул 2017. године, у јулу 2018. године забележено је повећање броја долазака  туриста за 20%  и ноћења за 22%. Највећи број ноћења су остварили туристи из Ирана 24726, Турске 20264, Кине 12267, Немачке 11137, Израела 9930 и САД 8159. За седам месеци 2018. године дошло је до повећања броја долазака  туриста за 10 % и ноћења за 12 %  || Просечна (бруто) зарада у ЈУНУ 2018. износила је 83.217 РСД што у односу на ЈУН 2017. представља номинални раст од 4,9%, а реални за 2,9%Регистрована стопа незапослености у другом кварталу  2018. износила је 10,1%,што је смањење за 0,7% у односу на први квартал 2018. (По старосним групама :15-29 година – 17,8%; 30-44 године – 35,3%; 45-65 године – 46,9%.) 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Август, 2018

100,5

Просечне зараде

Јун, 2018

83217

Индекс номиналних зарада (VI/V 2018)

Јун, 2018

98,8

Индекс реалних зарада (VI/V 2018)

Јун, 2018

98,3

Индекс индустријске производње

Јул, 2018

99,4

Број рођених

Август, 2018

1940

Број умрлих

Август, 2018

1885

Број склопљених бракова

Август, 2018

711

Број разведених бракова

Август, 2018

57

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2018

241325

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Завод за информатику и статистику Београда објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2014

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2014