Статистички сајтови

Србија - Републички завод за статистику

Црна Гора

Земље у окружењу

Албанија- Institute of statistics (INSTAT)

Агенција за статистику Босне и Херцеговине

Статистика Федерације Босне и Херцеговине

Институт за статистику Републике Српске

Бугарска- National Statistical Institute of the Republic of Bulgaria

Грчка- National Statistical Service of Greece

Италија - National Institut of Statistics

Мађарска - Hungarian Central Statistical Office

Македонија - State Statistical Office of Macedonia

Румунија - National Institute of Statistics

Словенија - Statistical Office of the Republic of Slovenia

Хрватска - Croatian Bureau of Statistics

 

Државне институције

Град Београд

Народна Скупштина Републике Србије

Влада Републике Србије

Скупштина АП Војводине