ZisZgrada

 

 

 

Тиршова 1, 11000 Београд

тел:+381 (11) 360-5611; факс:+381 (11) 3620-238 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Секретаријат за управу-сектор статистике врши послове које се односе на:

 • размену података и сарадњу у области информатике и статистике са институцијама у земљи и иностранству;
 • припрему програма и утврђивање развоја методолошких решења у статистичким истраживањима од посебног интереса за Град;
 • развој статистичке информационе основе;
 • организацију и спровођење статистичких истраживања на подручју Града;
 • статистичке анализе, рачунарску обраду и објављивање резултата статистичких истраживања;
 • обезбеђивање података од значаја за регион Београда, који се односе на утврђивање регионалних области,степен развијености региона, показатеље степена развијености региона и друго у области регионалног развоја;
 • вођење евиденције од интереса за Град и друге послове у овој области у складу са законом, статутом града и другим прописима.


Секретаријат за управу-сектор статистике одговорни је произвођач званичне статистике за територију града Београда, а у складу са Законом о званичној статистици.


ОСНОВНЕ БАЗЕ :

 • Регистар јединица разврставања,
 • Регистар територијалних јединица и улица у Београду

СТАТИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
Сектор спроводи статистичка истраживања на територији града Београда према Програму статистичких истраживања који је јединствен за целу земљу. У сектору се годишње ради око 90 редовних статистичких истраживања и, с обзиром на њихову различиту динамику, изведе близу 450 појединачних статистичких акција. Током ових акција од правних и физичких лица прикупи се преко 110.000 статистичких упитника. Сви прикупљени појединачни подаци су заштићени законом. Објављују се само као агрегирани, тако да је обезбеђена тајност индивидуалних података.

Статистичким истраживањима су обухваћене важније области друштвеног и привредног живота Града:

 • Географске, климатске и еколошке карактеристике Београда,
 • Демографске промене,
 • Запосленост и зараде,
 • Стамбени фонд,
 • Комуналне службе,
 • Изборна статистика,
 • Регистар јединица разврстања,
 • Статистички пословни регистар,
 • Цене на мало,
 • Капацитети и активност производних делатности,
 • Активност друштвених делатности,
 • Публикације,
 • Посебна истраживања.

 

no-name

Руководилац сектора, НЕВЕНКА ЈАКШИЋ

 

 

Још у предратном периоду у Београду је постојала статистичка служба организована као одсек Град­ског поглаварства.
После завршетка Другог свет­ског рата, 14.12.1944. године, донесена је Одлука о формирању државног статистичког уреда Југославије. Године 1948. формиран је Статистички уред који је радио у саставу Планске комисије Извршног одбора Народног одбора града Београда, да би се 1951. године статистичка служба реорганизовала у издвојени Завод који од тада функционише на градском нивоу као посебна организација.

Градска управа Београда, свесна чињенице да раст и развој Београда намеће пред управу стално нове и све сложеније задатке, прилагођавала је своју организацију и техничку опремљеност тим захтевима. Потреба подизања техничке основе статистичког система и рада органа градске управе, условила је увођење аутоматске обраде података.

Непосредно пред Попис становништва 1953. године набављена је у то време савремена опрема заснована на систему бушених картица. Осим за потребе статистике, опрема је коришћена и за нестатистичке послове у складу са посебним захтевима градске управе (категоризација станова, станарине, доприноси за коришћење градског земљишта, исплатни документи за пензије, пореско књиговодство, животно осигурање и др.).

Ширењем функција града и повећањем броја и величине градских евиденција, све више је долазила до изражаја потреба за убрзаним ширењем аутоматске обраде података и повезивањем података из различитих извора, укључујући и оне који потичу из статистичког система. Због свега тога приступило се стварању ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БЕОГРАДА, чији је званични развој почео усвајањем пројекта РЕГИСТРА, односно БАНКЕ ПОДАТАКА О ГРАÐАНИМА 1975. године. Овакве активности условиле су још једну реорганизацију статистичког система, односно формирање ЗАВОДА ЗА ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ 1988. године, на чијим темељима се и данас одвијају функције Завода, односно на темељима статистичког система развија се ЈЕДИНТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ БЕОГРАДА. На тај начин унапређене су и међусобне везе информационог система Града и статистичког система Републике у целини.

Стечено искуство, оформљени кадрови и постигнути резултати условили су повећање обима послова на следећим пословима: увођење пореског књиговодства, евиденције регистра становништва, исплате пензија, катастар земљишта, обједињена наплата комуналних услуга, преко 60 посебних статистичких истраживања за потребе града Београда, послови осигурања и реосигурања „Београд” и „Дунав”, итд.

Обавезе Завода утврђивале су се планом и програмом статистичких истраживања у петогодишњим интервалима, а објављивање података извршавало се кроз публикације као што су Статистички годишњак (први број изашао 1948. године), Месечни статистички билтен (први број изашао 1959. године), књиге Пописа становништва, домаћинстава и станова (прво издавање 1971. године), публикације о месним заједницама, као и кроз саопштења која редовно излазе од 1979. године.

360-5930, 265-8420 Руководилац сектора
360-5751, 3620-183 Начелник Одељења друштвених статистика
360-5718 Начелник Одељења пословних статистика