Архива-Публикације

icon pdfСтатистички годишњак Београда 2015

icon pdfStatistical yearbook of Belgrade 2015

 

Statistički godišnjak Beograda je osnovna statistička publikacija Gradske uprave grada Beograda u kojoj se objavljuju zvanični statistički podaci za grad Beograd.

Od 1948. godine, Godišnjak je objavljivao Zavod za informatiku i statistiku i organizacije koje su mu prethodile. Od 2016. godine, prestankom rada Zavoda, statistika postaje organizacioni deo Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda.

Statistički godišnjak sadrži podatke prema Programu statističkih istraživanja. U obradi podataka korišćeni su jedinstveni metodološki postupci, tako da su podaci uporedivi sa odgovarajućim pokazateljima za Republiku Srbiju.

Pored podataka iz programa, Statistički godišnjak sadrži dopunske podatke neophodne za sagledavanje uslova života i rada u Beogradu kao sredini sa velikom aglomeracijom stanovništva, privrednih i neprivrednih delatnosti. Dopunski podaci se odnose, pre svega, na pokazatelje kvaliteta životne sredine, rada javnih komunalnih preduzeća, poslovnog prostora i drugo.

Podaci u Godišnjaku odnose se na teritoriju grada Beograda, kao i na naselje Beograd i opštine, u skladu sa zakonskim propisima kojima se reguliše teritorijalna organizacija grada. Podaci koji se odnose na grad Beograd daju se bez posebne oznake, dok se za naselje Beograd izričito navodi da se odnose na taj deo gradske teritorije.

U 2007. godini obeleženo je 120 godina postojanja statističke službe u Beogradu, što govori o statistici kao važnom segmentu funkcionisanja beogradske uprave, još u 19 veku.

 

Sekretarijat za upravu – Sektor statistike će sa zahvalnošću primiti sve predloge i sugestije za unapređivanje kvaliteta sadržaja Statističkog godišnjaka Beograda, kao i njegovom prilagođavanju potrebama korisnika.

 

Beograd, 2016.           

Sekretar

Milan Brkljač

 

 
По областима