Архива-Публикације

 

icon pdfОмладина Београда

У настојању да се објективизира слика о младима, да се будућим расправама на тему младих у Београду ослонимо на што валидније индикаторе, статистичке и истраживачке податке, сачинили смо ову студију „Омладина Београда”, којом дајемо представу о друштвеном бићу младе генерације, перспективама младих и сталним „сударима” са новом младом генерацијом. У уводним разматрањима указано је на сву комплексност феномена омладине, на потребу за далеко систематичнијим и дубљим сазнањима о младима, односно на промену приступа уске егзистенцијалне равни, на глобални приступ: материјално-духовно-генетски третман младе генерације. Студија садржи читаву лепезу статистичких података учешћа и заступљености младих у укупној друштвеној структури: бројност младих у становништву, његово учешће у образовној структури, активном становништву, у запослености, до учешћа у друштвено-политичким организацијама.