Архива-Публикације

 

icon pdfУпис ђака у средње школе на територији града Београда за школску 2007/2008 годину

Анализа уписа ђака у средње школе на територији града Београда урађена је од стране Завода за информатику и статистику и представља наставак анализе показатеља везаних за Миленијумске циљеве. У циљу остваривања основних људских права – право на образовање, анализа образовних услуга представља план активности пружањем шанси сваком грађанину да себи кроз свој образовни ниво обезбеди егзистенцију. Резултати квалификационих испита у основним школама на територији града Београда показују да избор занимања од стране ученика прати економски и привредни развој нашег друштва које се налази у фази транзиције и у директној је вези са истом. У анализи су дати показатељи: – општи подаци – излазност и пролазност на квалификационим испитима – избор школе – корелација избора занимања – дневне миграције ученика (општина школовања – општина становања).