Архива-Публикације

 

icon pdfЛица са инвалидитетом у Београду

Публикација „Лица са инвалидитетом у Београду“ настала је као резултат посебног статистичког истраживања за 2006. годину, које је Завод за информатику и статистику обавио у периоду јануар-фебруар 2006.год. Уједно Публикација представља допринос Завода напору који град Београд улаже у унапређење положаја и квалитета живота лица са инвалидитетом. Основни мотив за израду Публикације представљала је чињеница да за проблематику лица са инвалидитетом не постоје квалитетни и потпуни подаци, обједињени на једном месту и са истим степеном упоредивости.