Архива-Публикације

 

icon pdfЖене и мушкарци у Београду кроз статистику

Публикација "Жене и мушкарци у Београдз кроз статистику" настала је као резултат све већих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу. Равноправност полова чији је циљ стварање услова за једнаке родне могућности, ствара потребу за доношењем одговарајућих мера за системско праћење одговарајућих статистичких података...