Архива-Публикације

Публикације

Све резултате статистичких истраживања, као званичне статистичке податке, Завод за информатику и статистику објављује у публикацијама: Статистички годишњак Београда и статистичка саопштења.

Поред стандардних публикација Завод за информатику и статистику издаје и посебне публикације које се односе на истраживања везано за миленијумске циљеве или Међународне датуме и догађаје. 

 

icon pdfБеоград у бројкама 2014

icon pdfBelgrade in figures 2014

Публикација Београд у бројкама настала је са жељом да се подаци о Београду који се најчешће траже учине доступнијим. За ову прилику презентирамо податке за 2013. годину, за коју су завршена сва предвиђена статистичка истраживања. Уколико се поједини подаци, који су због свог значаја увршћени у ову публикацију, односе на неку од претходних година, то је из разлога што се њихово прикупљање не ради сваке године.

Уколико смо овим путем успели да вас заинтересујемо за шири и детаљнији преглед података, у могућности смо да вам ставимо на располагање и наше публикације Статистички годишњак Београда, и Статистичка саопштења. Извори података за ову публикацију су редовна статистичка истраживања и Попис становништва 2011. године. Поред тога коришћени су подаци јавних комуналних предузећа, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за саобраћај, Републичког хидрометеоролошког завода, Агенције за привредне регистре и других. 

 

icon pdfОпштине у Београду

Општине у Београду представљају интерпретацију последњих расположивих података који се односе на београдске општине. Детаљније податке можете пронаћи у Статистичком годишњаку Београда, публикацији Београд у бројкама и редовним месечним издањима Завода за информатику и статистику. 

 

icon pdfОмладина Београда

У настојању да се објективизира слика о младима, да се будућим расправама на тему младих у Београду ослонимо на што валидније индикаторе, статистичке и истраживачке податке, сачинили смо ову студију „Омладина Београда”, којом дајемо представу о друштвеном бићу младе генерације, перспективама младих и сталним „сударима” са новом младом генерацијом. У уводним разматрањима указано је на сву комплексност феномена омладине, на потребу за далеко систематичнијим и дубљим сазнањима о младима, односно на промену приступа уске егзистенцијалне равни, на глобални приступ: материјално-духовно-генетски третман младе генерације. Студија садржи читаву лепезу статистичких података учешћа и заступљености младих у укупној друштвеној структури: бројност младих у становништву, његово учешће у образовној структури, активном становништву, у запослености, до учешћа у друштвено-политичким организацијама. 

 

icon pdfУпис ђака у средње школе на територији града Београда за школску 2007/2008 годину

Анализа уписа ђака у средње школе на територији града Београда урађена је од стране Завода за информатику и статистику и представља наставак анализе показатеља везаних за Миленијумске циљеве. У циљу остваривања основних људских права – право на образовање, анализа образовних услуга представља план активности пружањем шанси сваком грађанину да себи кроз свој образовни ниво обезбеди егзистенцију. Резултати квалификационих испита у основним школама на територији града Београда показују да избор занимања од стране ученика прати економски и привредни развој нашег друштва које се налази у фази транзиције и у директној је вези са истом. У анализи су дати показатељи: – општи подаци – излазност и пролазност на квалификационим испитима – избор школе – корелација избора занимања – дневне миграције ученика (општина школовања – општина становања). 

 

icon pdf120 ГОДИНА БЕОГРАДСКЕ СТАТИСТИКЕ

Поштовани корисници статистичких података, Част ми је да вам се обратим поводом 120. година статистичке службе у Београду, и да вас подсетим на то да је још у 19. веку статистика била важан сегмент у функционисању Српске државе и њене Управе...