Архива-Публикације

Публикације

Све резултате статистичких истраживања, као званичне статистичке податке, Завод за информатику и статистику објављује у публикацијама: Статистички годишњак Београда и статистичка саопштења.

Поред стандардних публикација Завод за информатику и статистику издаје и посебне публикације које се односе на истраживања везано за миленијумске циљеве или Међународне датуме и догађаје. 

 

icon pdfЖене и мушкарци у Београду кроз статистику

Публикација "Жене и мушкарци у Београдз кроз статистику" настала је као резултат све већих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу. Равноправност полова чији је циљ стварање услова за једнаке родне могућности, ствара потребу за доношењем одговарајућих мера за системско праћење одговарајућих статистичких података...