Текст изашао у блицу

Супружници се приликом склапања брака могу споразумети да свако од њих задржи своје презиме, као и да узме презиме другог супружника. Такође могу свом презимену додати презиме другог супружника или презимену супружника додати своје презиме.
Последњих година статистика бележи да све већи број жена доноси одлуку да своме презимену дода презиме свог супруга.
Средином прошлог века свака стота жена је одлучила да има два презимена, годинама се тај број константно повећавао, тако да у последњих 10 година свака осма жена се одлучи за два презимена. Највећи проценат је забележен 2009. и 2010. године када је износио око 13%.
У последњих 70 година у Београду је склопљено око 720 000 бракова и том прилоком око 40 000 жена је одлучило да своме презимену дода мужевљево презиме. У истом периоду 460 мушкараца је одлучило да своме презимену дода женино презиме.
Такође у последњих 70 година 19 000 жена је одлучило да приликом склапања брака задржи своје презиме. Тај број се знатно повећао ове године. Прошле године је износио 8% а почетком ове године чак 13%.

 

Година склапања брака Број склопљених бракова Број жена са два презимена  Проценат жена са два презимена Број жена које су задржале своје презиме Проценат жена које су задржале своје презиме
1946 8608 67 0,78 71 0,82
1947 9717 89 0,92 74 0,76
1948 9620 111 1,15 86 0,89
1949 9679 69 0,71 55 0,57
1950 9883 87 0,88 53 0,54
1951 8614 78 0,91 46 0,53
1952 8404 69 0,82 53 0,63
1953 8241 84 1,02 54 0,66
1954 8105 87 1,07 45 0,56
1955 8152 97 1,19 54 0,66
1956 7785 88 1,13 44 0,57
1957 8036 74 0,92 66 0,82
1958 9026 106 1,17 31 0,34
1959 9254 110 1,19 58 0,63
1960 9676 115 1,19 49 0,51
1961 10129 131 1,29 64 0,63
1962 10108 151 1,49 73 0,72
1963 10046 106 1,06 48 0,48
1964 10530 164 1,56 49 0,47
1965 10956 169 1,54 67 0,61
1966 10858 195 1,80 69 0,64
1967 11593 200 1,73 86 0,74
1968 11322 234 2,07 113 1,00
1969 11829 233 1,97 94 0,79
1970 12354 273 2,21 111 0,90
1971 12259 292 2,38 101 0,82
1972 12613 276 2,19 135 1,07
1973 12273 337 2,75 124 1,01
1974 12517 351 2,80 131 1,05
1975 12539 405 3,23 161 1,28
1976 12951 492 3,80 183 1,41
1977 13301 464 3,49 197 1,48
1978 13133 572 4,36 186 1,42
1979 13086 606 4,63 194 1,48
1980 12142 561 4,62 184 1,52
1981 12296 646 5,25 219 1,78
1982 12297 609 4,95 273 2,22
1983 12136 706 5,82 302 2,49
1984 11550 758 6,56 270 2,34
1985 10936 746 6,82 235 2,15
1986 11048 751 6,80 296 2,68
1987 10817 756 6,99 315 2,91
1988 10885 842 7,74 331 3,04
1989 10900 834 7,65 345 3,17
1990 10272 774 7,54 308 3,00
1991 9840 811 8,24 359 3,65
1992 10189 872 8,56 376 3,69
1993 10194 863 8,47 412 4,04
1994 9994 844 8,45 436 4,36
1995 9992 873 8,74 419 4,19
1996 9171 813 8,86 332 3,62
1997 9106 782 8,59 397 4,36
1998 8976 844 9,40 413 4,60
1999 9028 861 9,54 487 5,39
2000 9882 959 9,70 533 5,39
2001 9757 931 9,54 453 4,64
2002 9902 982 9,92 501 5,06
2003 10076 1036 10,28 517 5,13
2004 9988 1045 10,46 585 5,86
2005 9831 1128 11,47 573 5,83
2006 10379 1176 11,33 603 5,81
2007 10673 1237 11,59 592 5,55
2008 10051 1193 11,87 614 6,11
2009 10632 1361 12,80 586 5,51
2010 10179 1260 12,38 634 6,23
2011 10181 1217 11,95 679 6,67
2012 9720 1130 11,63 774 7,96
2013 10106 1184 11,72 845 8,36
2014 9878 1184 11,99 824 8,34
2015 568 62 10,92 79 13,81
УКУПНО 720769 39613 5,50 19126 2,65

 Analiza prezimena

Procenat zena koje su zadrzale svoje prezime

Procenat zena sa dva prezimena