Интензиван друштвени и привредни развој Републике Србије, а посебно града Београда након Другог светског рата, имао је за последицу бројне структурне промене на свим нивоима,па самим тим је утицао и на промену структуре домаћинстава и породица. Насупрот некадашњем  вишечланом домаћинству, данас преовладава уситњено домаћинство, све више старачко, са мањим бројем чланова. У Београду највећи број домаћинстава је двочланих,са једном породицом.Повећава се број непородичних  и самачких домаћинстава. У структури породице у Београду преовладава брачни пар са децом.

 

Преузмите: Kарактеристике домаћинстава и породица у Републици Србији и граду Београду