Извештај о локалним јединицама пословног субјекта, 2013

Републички завод за статистику (РЗС), као главни произвођач званичних статистичких података у оквиру статистичког система Републике Србије на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09), води и одржава Статистички пословни регистар (СПР), а у складу са одредбом члана 6. истог Закона, за територију града Београда, ове послове обавља Завод за информатику и статистику Градске управе града Београда. Овај регистар је база података пословних субјеката (правних и физичких лица – предузетника) и њихових локалних јединица на територији Републике Србије и користи се искључиво у статистичке сврхе. СПР служи као основни оквир за сва статистичка истраживања која као јединице посматрања користе пословне субјекте који дају допринос бруто домаћем производу. СПР је успостављен у процесу усклађивања са стандардима Европског статистичког система и ослања се, осим на домаће прописе, на регулативу и препоруке Евростата – Завода за статистику Европске уније.