Прилагођености објеката и амбијенталних целина особама са посебним потребама

Циљ истраживања: Сагледати и у којој мери су амбијенталне целине (паркови, тргови, излетишта...) и објекти (музеји, галерије, позоришта, цркве, хотели, ресторани...) прилагођени и приступачни особама са посебним потребама и особама које се отежано крећу. Проценити степен досадашњих улагања као и планиране инвестиције у 2011. Години