Резултати статистичког истраживања физичког обима промета на мало важнијих производа у потрошњи становништва Београда у 2008 год.

Праћење физичког обима промета на мало важнијих производа у потрошњи становништва уведено je као редовно годишње статистичко истраживање које организује и спроводи Град Београд почев од 2005. године, а са подацима за 2004. годину. Подаци о промету ових производа користе се као основа за:

• фирмирање градских робних резерви

• интервенције на тржишту робним резервама или увозом

• праћење малопродајне мреже у Граду

• као показатељ стања и пормене структуре потрошње становника Београда. Истраживање организује и спроводи Завод за информатику и статистику града Београда.