Писменост становништва Београда

Становништво Београда има све бољу образовну структуру, а посебно треба истаћи смањен број неписменог становништва који је 2002. године опао на 19.204 или 1,34% старијег од 15. година. Ако се погледа 1971. година када је неписменог становништва била 7,6%, онда се може слободно рећи да је неписменост становништва Београда готово искорењена.