Међународни дан старијих особа

Карактеристике становништва и његове квалитативне промене најочигледније се уочавају кроз одлике и промене у структурама становништва. Најзначајније биолошке структуре становништва чине старосна и полна структура које карактеришу демографски развитак сваке популације, а уједно и као инструмент за сазнавање демографске прошлости и предвиђање демографске будућности...