Основни показатељи сиромаштва становништва Београда

Анализа неких основних показатеља сиромаштва Београда, представља само почетак сагледавања расположивости извора података и капацитета за ревизију постојећих и увођење нових извора података. Завод за информатику и статистику Београда желео је овом Анализом да искуством у примени метода анализе сиромаштва пружи конкретне сугестије и решења у праћењу и остваривању стратегије за смањење сиромаштва као вишедимензионалног феномена.