Посебна истраживања

Поред редовних статистичких истраживања, Завод за информатику и статистику спроводи посебна истраживања везана за дешавања на простору територије Града Београда.

Овим посебним истраживањима желимо ближе да упознамо медије и ширу јавност о актуелним занимљивостима везаним за становништво (полна структура, писменост, етничка структура...) и економске показатеље у одређеном временском моменту или периоду. 

Резултати статистичког истраживања физичког обима промета на мало важнијих производа у потрошњи становништва Београда у 2008 год.

Праћење физичког обима промета на мало важнијих производа у потрошњи становништва уведено je као редовно годишње статистичко истраживање које организује и спроводи Град Београд почев од 2005. године, а са подацима за 2004. годину. Подаци о промету ових производа користе се као основа за:

• фирмирање градских робних резерви

• интервенције на тржишту робним резервама или увозом

• праћење малопродајне мреже у Граду

• као показатељ стања и пормене структуре потрошње становника Београда. Истраживање организује и спроводи Завод за информатику и статистику града Београда.

МИКС-3 Истраживање вишеструких показатеља

УНИЦЕФ на територији Србије и Црне Горе спроводи истраживање MIKS-3, а анкету на територији Србије спроводе Републички завод за статистику, на територији града Београда Завод за информатику и статистику Београд, уз сарадњу са агенцијом Стратеџик маркетинг. Анкета се на територији града Београда спроводи током децембра месеца 2005. године. Циљ истраживања је да се прикупе релевантни подаци који ће (кликните на линк за цео текст)

Писменост становништва Београда

Становништво Београда има све бољу образовну структуру, а посебно треба истаћи смањен број неписменог становништва који је 2002. године опао на 19.204 или 1,34% старијег од 15. година. Ако се погледа 1971. година када је неписменог становништва била 7,6%, онда се може слободно рећи да је неписменост становништва Београда готово искорењена.

Ромска етничка заједница кроз статистику

Национални састав Републике Србије и Града Београда (ромска етничка заједница кроз статистику), представља резултат рада Завода за информатику и статистику Одељења друштвених статистика. Анализа садржински обухвата више аспеката промене структуре ромског становништва на територији Републике Србије и Града Београда, а циљ посматрања и анализе јесте тај да се у години посвећеној ромској популацији прикажу сви релевантни елементи његовог развитка у Београду, као најзначајнијег пола концентрације различитих народа и народности.

Међународни дан старијих особа

Карактеристике становништва и његове квалитативне промене најочигледније се уочавају кроз одлике и промене у структурама становништва. Најзначајније биолошке структуре становништва чине старосна и полна структура које карактеришу демографски развитак сваке популације, а уједно и као инструмент за сазнавање демографске прошлости и предвиђање демографске будућности...