Посебна истраживања

Поред редовних статистичких истраживања, Завод за информатику и статистику спроводи посебна истраживања везана за дешавања на простору територије Града Београда.

Овим посебним истраживањима желимо ближе да упознамо медије и ширу јавност о актуелним занимљивостима везаним за становништво (полна структура, писменост, етничка структура...) и економске показатеље у одређеном временском моменту или периоду. 

Основни показатељи сиромаштва становништва Београда

Анализа неких основних показатеља сиромаштва Београда, представља само почетак сагледавања расположивости извора података и капацитета за ревизију постојећих и увођење нових извора података. Завод за информатику и статистику Београда желео је овом Анализом да искуством у примени метода анализе сиромаштва пружи конкретне сугестије и решења у праћењу и остваривању стратегије за смањење сиромаштва као вишедимензионалног феномена.