Посебна истраживања

Поред редовних статистичких истраживања, Завод за информатику и статистику спроводи посебна истраживања везана за дешавања на простору територије Града Београда.

Овим посебним истраживањима желимо ближе да упознамо медије и ширу јавност о актуелним занимљивостима везаним за становништво (полна структура, писменост, етничка структура...) и економске показатеље у одређеном временском моменту или периоду. 

 

Текст изашао у блицу

Супружници се приликом склапања брака могу споразумети да свако од њих задржи своје презиме, као и да узме презиме другог супружника. Такође могу свом презимену додати презиме другог супружника или презимену супружника додати своје презиме.
Последњих година статистика бележи да све већи број жена доноси одлуку да своме презимену дода презиме свог супруга.
Средином прошлог века свака стота жена је одлучила да има два презимена, годинама се тај број константно повећавао, тако да у последњих 10 година свака осма жена се одлучи за два презимена. Највећи проценат је забележен 2009. и 2010. године када је износио око 13%.
У последњих 70 година у Београду је склопљено око 720 000 бракова и том прилоком око 40 000 жена је одлучило да своме презимену дода мужевљево презиме. У истом периоду 460 мушкараца је одлучило да своме презимену дода женино презиме.
Такође у последњих 70 година 19 000 жена је одлучило да приликом склапања брака задржи своје презиме. Тај број се знатно повећао ове године. Прошле године је износио 8% а почетком ове године чак 13%.

Опширније...

Интензиван друштвени и привредни развој Републике Србије, а посебно града Београда након Другог светског рата, имао је за последицу бројне структурне промене на свим нивоима,па самим тим је утицао и на промену структуре домаћинстава и породица. Насупрот некадашњем  вишечланом домаћинству, данас преовладава уситњено домаћинство, све више старачко, са мањим бројем чланова. У Београду највећи број домаћинстава је двочланих,са једном породицом.Повећава се број непородичних  и самачких домаћинстава. У структури породице у Београду преовладава брачни пар са децом.

 

Преузмите: Kарактеристике домаћинстава и породица у Републици Србији и граду Београду

Извештај о локалним јединицама пословног субјекта, 2013

Републички завод за статистику (РЗС), као главни произвођач званичних статистичких података у оквиру статистичког система Републике Србије на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09), води и одржава Статистички пословни регистар (СПР), а у складу са одредбом члана 6. истог Закона, за територију града Београда, ове послове обавља Завод за информатику и статистику Градске управе града Београда. Овај регистар је база података пословних субјеката (правних и физичких лица – предузетника) и њихових локалних јединица на територији Републике Србије и користи се искључиво у статистичке сврхе. СПР служи као основни оквир за сва статистичка истраживања која као јединице посматрања користе пословне субјекте који дају допринос бруто домаћем производу. СПР је успостављен у процесу усклађивања са стандардима Европског статистичког система и ослања се, осим на домаће прописе, на регулативу и препоруке Евростата – Завода за статистику Европске уније. 

Прилагођености објеката и амбијенталних целина особама са посебним потребама

Циљ истраживања: Сагледати и у којој мери су амбијенталне целине (паркови, тргови, излетишта...) и објекти (музеји, галерије, позоришта, цркве, хотели, ресторани...) прилагођени и приступачни особама са посебним потребама и особама које се отежано крећу. Проценити степен досадашњих улагања као и планиране инвестиције у 2011. Години 

Београд виђен са бродова

Истраживање о ставовима, преференцијама, очекивањима туриста који у Београд долазе бродовима Сагледати ставове, опажања, утиске страних туриста који у Београд долазе бродовима Осмислити /унапредити туристичку понуду Београда и пратеће садржаје, указати / решавати проблеме у граду према резултатима истраживања Измерити ефекте улагања у квалитет и садржај туристичке понуде.