Преузмите
Преглед Претрага преузимања Горе
Категорија: Становништво

Број подкатегорија: 1

Архива

Подкатегорије: 0
Датотеке: 13

Датотеке:
Витална статистика, Јан-Дец 2019

Креирано
Величина
Преузимања
04-03-2020
248.15 KB
234
Витална статистика, Јануар 2021

Креирано
Величина
Преузимања
24-02-2021
174.3 KB
5037
Демогафски трендови у Београду, 2019

Креирано
Величина
Преузимања
27-08-2020
779.19 KB
153
Закључени и разведени бракови у Београду 2019

Креирано
Величина
Преузимања
10-09-2020
259.03 KB
64
Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002 год

Креирано
Величина
Преузимања
21-01-2012
592.91 KB
125
Унутрашње миграције у Београду 2019

Креирано
Величина
Преузимања
10-09-2020
162.57 KB
72