Потрошачке цене у Београду, у марту 2021. године, повећане су за 0,3% у односу на фебруар 2021. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,8%, док су у поређењу са децембром 2020. године, веће за 1,3%. Посматрано по главним групама производа и услуга, у марту 2021. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Транспорт (2,0%), Храна и безалкохолна пића (0,5%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана, Здравство, Образовање и Остала роба и услуге (0,3%), Алкохолна пића и дуван (0,2%). Пад цена је забележен у групи Рекреација и култура (-1,3%), Одећа и обућа (-0,7%), Комуникације (-0,1%) || У Београду у фебруару 2021. године у односу на фебруар 2020.године, забележено је смањење броја долазака туриста за 65 % и броја ноћења за 57 %. Највећи број ноћења у фебруару 2021. године су остварили туристи из Турске 5640,  Босне и Херцеговине 4055,  Русије 3974, Црне Горе 3796, Немачке 1988 и Кине 1852 || Просечна (бруто) зарада у јануару 2021.год. износила је 107700 РСД што у односу на исти месец претходне године представља номинални раст од 6,0%, а реални за 4,2%

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Март ,2021

100,3

Просечне зараде

Јануар, 2021

107700

Индекс номиналних зарада (XII/XI 2020)

Јануар, 2021

105,2

Индекс реалних зарада (XII/XI 2020)

Јануар, 2021

104,4

Индекс индустријске производње

Фебруар, 2021

98,8

Број рођених

Фебруар, 2021

1450

Број умрлих

Фебруар, 2021

2358

Број склопљених бракова

Фебруар, 2021

340

Број разведених бракова

Фебруар, 2021

173

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2019

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2019