Потрошачке цене у Београду, у августу 2021. године, повећане су за 0,9 % у односу на јул 2021. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 3,7 % , док су у поређењу са децембром 2020. године, веће за 4 % || У Београду у јулу 2021. године у односу на јул 2020.године, забележено је повећање броја долазака  туриста за 389 % и броја ноћења за 332 %. Највећи број ноћења у јулу 2021. године су остварили туристи из Индије 38782, Турске 11629, Русије 9041, Немачке 8580, Босне и Херцеговине 7501 и САД 5967 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-јун 2021.год. износила је 109629 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 8,5%, а реални за 6,2%

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Август ,2021

100,9

Просечне зараде

Јун, 2021

111010

Индекс номиналних зарада

Јун, 2021

108,4

Индекс реалних зарада

Јун, 2021

105,2

Индекс индустријске производње

Јул, 2021

103,5

Број рођених

Јул, 2021

1855

Број умрлих

Јул, 2021

1988

Број склопљених бракова

Јул, 2021

903

Број разведених бракова

Јул, 2021

252

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2019

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2019